ro | ru | en

Construcții

"Promstroi - Grup" – este o companie de construcţii antreprenor general. Ne asumăm responsabilitatea de a efectua absolut toate lucrările de proiectare, construire şi lucrări de inginerie ale obiectului de orice complexitate și să-l livrăm clientului "la cheie". 
 
CE CONSTRUIM?
 
Suntem specializaţi în construirea de clădiri industriale, comerciale şi rezidențiale folosind cele mai moderne materiale şi tehnologii.
 

La noi puteţi comanda atât construcţia după proiectele noastre tip, cât şi proiectarea construcţiei individuale. Noi ne orientăm spre a micşora cheltuiele Dumneavoastră , din această cauză noi le reducem la minim încă la etapa de proiectare. Proiectarea halelor după proiectele tip, vi le oferim gratuit.

Construcţia viitorului obiect la comandă individuală, deasemenea nu va fi costisitoare.

 

Avantajul nostru principal în procesul de construcţie constă în abordarea complexă la execuţia comenzii. Îndată după etapa de proiectare, noi începem şi în termeni restrânşi finisăm lucrările de construcţii.

”Promstroi–Grup” reprezintă o companie de antreprenoriat general. Noi executăm  toate lucrările de construcţie: pregătirea terenului de construcţie, lucrări de terasamente, executăm fundaţiile, montăm scheletul construcţiei.

 

 

 

DE CE SĂ NE ALEGEȚI PE NOI?

 

 PREȚURILE AVANTAJOASE

Compania ”Promstroi-Grup” are cele mai avantajoase preţuri pe piaţa serviciilor de construcţie. Noi construim imobil industrial, comercial şi avem de a face cu oameni de afaceri. Condiţiile afacerilor sunt de aşa natură încât costurile trebuie să fie optime. Noi înţelegem acest lucru şi vă ajutăm să construiţi cât mai raţional! Deasemenea noi dispunem de utilaje şi mecanisme proprii, echipe de muncitori şi bază proprie de producere. Pentru construcţiile industriale, folosim cele mai moderne tehnologii. Toate acestea ne ajută să facem faţă sarcinilor ce ni se impun şi să construim profitabil.

Ţinem să accentuăm faptul, că printre firmele de construcţie noi suntem cei mai „ieftini” în domeniul construcţiilor industriale.  Dorinţa de a construi la preţuri mai mici decât cele de piaţă, duce la apariţia necesităţii de schimbare a antreprenorului la mijloc de drum, sau reparaţia capitală a obiectului, la numai o lună după finisarea anevoioasă. ”Promstroi-Grup” pune accentul pe preţul avantajos pentru Beneficiar, dar şi cu aşa condiţie noi nu ne putem permite să construim necalitativ!

 

 CALITATE SUPERIOARĂ A LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚIE

La ”Promstroi-Grup” lucrează specialişti calificaţi: inginer avansaţi, diriginţi de şantier experimentaţi, lucrători bine pregătiţi. Prioritate pentru fiecare din ei este ca lucrul efectuat sa dea numai rezultate calitative.

La „Promstroi-Grup”  activează un departament special– Departamentul Controlul Calităţii. Acest departament este dotat cu un laborator modern, acreditat, cu ajutorul căruia este în stare să verifice nu numai calitatea lucărilor îndeplinite, dar şi a materialelor care sunt furnizate la obiectul Dumneavoastră. Puteţi sta liniştiţi,toate materialele care alcătuiesc sistemul constructiv a obiectului Dumneavoastră, trec încercările de laborator corespunzătoare.

La „Promstroi-Grup”  este aprobat, introdus şi este în vigoare Sistemul de Control a Calităţii avizat de Inspecţia de Stat în Construcţii din Republica Moldova.        

Depozit

A construi un depozit

Construirea depozitului în Moldova

Construirea clădirii pentru producere

Construirea clădirii industriale

Construcţii metalice

Construcţii metalice în Moldova

Pardoseală industrială

Construirea clădirii comerciale

Companii de construcţii în Moldova

                

                                        

    

 EFECTUAREA LUCRĂRILOR ÎN TERMEN SCURT 

„Promstroi-Grup” – este o companie specialzată pe clădiri construite  rapid ceea ce demonstrăm în practică. Iată câteva exemple.

 

 UTILAJELE, MECANISMELE ȘI INSTRUMENTELE DE CONSTRUCȚIE PROPRII

Procesul de construcţie, în zilele noastre, nu se poate închipui fară utilizarea diferitor mecanisme, maşini şi instrumente. Prezenţa utilajului propriu – este un avantaj considerabil pentru „Promstroi-Grup”! Noi avem tot necesarul pentru a începe şi finisa construcţia oricărui obiect industrial.  Excavatoare şi buldozere, macarale şi instalaţii de batere a pilonilor pentru fundaţii, cofraje şi schele, mixere de betoane şi mortare, macarale de fereastră, cricuri, etc.. Noi dispunem de un parc mare de mecanisme şi utilaje, care este actualizat încontinuu. De lucrul echilibrat, a acestui complex de mecanisme raspunde un department special – Secţia de Mecanizare în Construcţii. Noi utilizăm mecanismele, atît la obiectele noastre de construcţie, cît şi le dăm cu succes în chirie.

 

 PROTECȚIA MUNCII ȘI ECHIPAREA MUNCITORILOR

La ”Promstroi-Grup” se acordă o atenţie sporită protecţiei muncii. Siguranţa muncitorilor noştri pe şantier este o prioritate pentru noi.

Muncitorii noştri trec instructajul obligatoriu. Angajaţii sunt supuşi instruirii obligatorii în domeniul securităţii în muncă.Pentru fiecare specialitate este aprobată o instrucţiune aparte în domeniul protecţiei muncii. Comisia formată din doi specialişti, execută instruirea peronalului în domeniul protecţiei muncii: instruirea introductivă, instruirea la locul de muncă, instruirea periodică. Toţi angajaţii noştri beneficiază de asigurare medicală. La obiecte cu risc sporit de accidente oferim muncitorilor şi asigurare de accidente la locul de muncă.

La şantierele de construcţie ”Promstroi-Grup” se observă că aici lucrează anume compania ”Promstroi-Grup”! Fiecare muncitor deţine un set de uniformă de lucru cu logo-ul şi denumirea firmei noastre, dispune de casca. Fiecare sudor primeşte costumul sudorului şi masca corespunzătoare.

 

  APROVIZIONAREA ȘANTIERULUI 

În cadrul companiei „Promstroi-Grup” activează un departament aparte care are ca sarcină principală aprovizionarea şantierelor cu materiale de construcţie. Cu ajutorul acestui departament noi căutăm materiale calitative la cele mai avantajoase preţuri, ceea ce numaidecât va economisi banii Beneficiarului nostru, sau mai bine zis banii Dumneavoastră. Puteţi observa, că datorită acestui sistem de aprovizionare, Dirigintele de şantier nu este distras cu problemele legate de aprovizionare, el are numai sarcina de a calcula necesarul de materiale la şantier şi de a da la timp cererea pentru materiale, care vor fi livrate la şantier în termenii stabiliţi. Deasemenea, ţinem să menţionăm faptul că compania noastră are relaţii de lungă durată cu furnizorii noştri, care la rândul lor ne oferă reduceri generoase, ceea ce numaidecât va minimiza şi costul lucrărilor de construcţii şi va economisi banii Dumneavoastră.

 

Firme de construcţii în Moldova

Construcţii în Moldova

Autorizaţie de construire

Documente pentru construcţie

Elemente de tinichigerie

Construcția acoperișului

Construcții structurale

Fibre compozite

Fațadă

Fermitate/Fixare

Placare pentru pereţii exteriori

Izolaţie

Acoperire

Sisteme de placare

Reparație

Renovare

Acoperișuri

Pereți

Pardoseli

 

lucrari de constructii preturi licitatii lucrari de constructii preturi la lucrari de constructii contract de lucrari constructii receptie lucrari de constructii execut lucrari de constructii caut lucrari de