ro | ru | en

Evaluarea bunurilor imobile

Compania "Promstroi-Grup" efectuează un spectru larg de servicii în domeniul activității de evaluare. În cadrul companiei noastre lucrează specialiști certificați.
 

 

Evaluarea bunurilor imobile

(loturi de pămînt, imobil comercial,

industrial şi de locuit)

Evaluarea mijloacelor de transport

Evaluarea construcţiei nefinisate

Evaluarea  arendei

 

DESCARCA!  PRICE PENTRU SERVICII DE EVALUARE

 

 

Lista documentelor necesare pentru activitatea de  evaluare a  bunuri imobile:
 
1. Evaluarea terenului
 • Date despre benefeciarul serviciilor de evaluare:
Pentru persoane juridice: denumirea deplină, extras din registrul persoanelor juridice, certificat de înregistrare a persoanei juridice
Pentru persoane fizice: numele şi prenumele benefeciarului, contacte telefonice, codul personal , seria  data eliberării şi organul de care a a fost eliberat buletinului de identitate
 • Documente ce confirmă dreptul de proprietate (contract de vînzare-cumpărare, titlul, contractul de arendă, certificat de moştenitor legal, hotărîrea instanţiei de judecată)
 • Planul cadastral al lotului
 • Extras din Registrul Bunurilor imobile
 
2. Evaluarea bunurilor imobile comerciale
 • Date despre benefeciarul serviciilor de evaluare:
Pentru persoane juridice: denumirea deplină, extras din registrul persoanelor juridce,certificat de înregistrare a persoanei juridice.
Pentru persoane fizice: numele şi prenumele benefeciarului, contacte telefonice, codul personal , seria  data eliberării şi organul de care a a fost eliberat buletinului de identitate.
 • Documente ce confirmă dreptul de proprietate (contract de vînzare-cumpărare, contractul de arendă, certificat de privatizare)
 • Documente ce confirmă dreptul de proprietate asupra terenului aferent construcţiei comerciale (contract de vînzare-cumpărare, titlul, contractul de arendă)
 • Planul  construcţiei în întregime şi Planul pe nivele
 • Planul cadastral al lotului de teren
 • Extras din Registrul Bunurilor imobile
 • Certificat de confirmare a valorii de bilanţ
 • Dosarul cadastral
3. Evaluarea apartamentelor
 • Numele şi prenumele benefeciarului a serviciilor de evaluare, contacte telefonice, codul personal , seria, data eliberării şi organul de care a a fost eliberat buletinului de identitate.
 • Documente ce confirmă dreptul de proprietate (contract de vînzare-cumpărare, tistlul, contractul de arendă, certificat de moştenitor legal, hotărîrea instanţiei de judecată)
 • Extras din Registrul Bunurilor imobile
 • Planul construcţie în întregimei şi Planul pe nivele
 
4. Evaluarea caselor de locuit individuale  
 • Numele şi prenumele benefeciarului, contacte telefonice, codul personal , seria  data eliberării şi organul de care a a fost eliberat buletinului de identitate
 • Documente ce confirmă dreptul de proprietate asupra construcţiei (contract de vînzare-cumpărare, contractul de arendă, certificat de privatizare)
 • Documente ce confirmă dreptul de proprietate asupra terenului aferent construcţiei comerciale (contract de vînzare-cumpărare, titlul, contractul de arendă)
 • Extras din Registrul Bunurilor imobile
 • Planul construcţiei în întregime şi Planul pe nivele
 • Planul cadastral al lotului de teren