ro | ru | en

Montarea rețelelor inginerești

Departamentul încălzire, ventilare, alimentare cu apă și de canalizare execută proiectarea, instalarea și punerea în funcțiune  a sistemelor de alimentare cu apă, canalizare, încălzire, ventilatie. Specialiști înalt calificați vor oferi cele mai bune soluții tehnologice peivind întrebările legate de proiectarea, furnizarea echipamentelor, instalarea și punerea în funcțiune a sistemelor.
 
 
Proiectarea
 
Baza departamentul de proiectare sunt ingineri de proiectare, profesioniști de înaltă calificare, cu o vastă experiență practică. Proiectele sunt realizate pe baza cerințelor tehnice stabilite, luându-se în considerare actele normative în vigoare, regulamentele, cerințele privind siguranța mediului și a incendiilor.
 

Rezultatul acestelor etape de lucrări este finisarea totală a proiectului pus în lucru, corespunzînd tuturor normativelor СНиП și conținînd toată informația necesară (scheme, planuri, specificații ale echipamentelor și materialelor). Împreună cu proiectul, Dvs primiți în detaliu și cu exacticitate devizul de cheltuieli al echipamentului și lucrărilor de construcție montaj.

 
 
Componentele
 
După efectuarea lucrărilor de proiectare, noi vă vom propune de a încheia un contract de livrare și instalare a echipamentelor, în conformitate cu documentația de proiect.

La alegerea  Dvs, specialiștii noștri vor calcula mai multe variante de completare a obiectului, luînd în considerație nu numai caracteristicile fizice, dar și interierul și designul clădirii Dvs.

 

 

Montarea

 

Montarea sitemelor este direcția cu prioritate a activității noastre.

 

Montarea profesională a sistemelor inginerești se efectuează de către echipa de montare a companiei în conformitate cu proiectul. Lucrarile la obiectul Dvs, sunt conduse de inginerul echipei de montare, ei controlînd și calitatea acestor lucrări..

 

Astfel de control împreună cu echipament de înaltă calitate, garantează  funcționarea sistemelor inginerești ale obiectului Dvs.